Praktijkfolder

Mijnheer / mevrouw,
Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.
Op de registratie van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd en dit ligt in onze wachtruimte tot uw beschikking.

Wij vragen u:
 • Bij de eerste afspraak het volgende mee tenemen: de (eventuele) verwijzing van de arts of specialist, een identiteitsbewijs en een grote handdoek.
 • Uw afspraakkaartje elke vervolgbehandeling mee te nemen.
 • Zoveel mogelijk gebruik te maken van de reguliere openingstijden: maandag en donderdag van 8.00 tot 21.00 uur, dinsdag en woensdag van 8:00 tot 18:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 17:30 uur. Behandeling buiten deze tijden om is alleen mogelijk op verzoek en in speciale omstandigheden.
 • Uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
 • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Indien u tenminste 24 uur van te voren heeft afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan tegeven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw (verwijzend) arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw (verwijzend) arts afgesproken.


Proudly powered by e107 which is released under the terms of the GNU GPL License.